Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.

SCHOLA "CUD" W ZINTEGROWANEJ EWANGELIZACJI POPRZEZ ¦PIEWANIE
KONCERT W SZCZYRZYCU - 26.06.2011

      Schola "Cud" z Parafii w Kierlikówce wraz ze schol± "Perełki Niepokalanej" z Łapanowa oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie w niedzielę - 26 czerwca o godzinie wystapili w Opactwie O.O. Cystersów w Szczyrzycu.
     Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" został  zarejestrowany przez profesjonaln± ekipę i niebawem ukaże się na płycie  DVD, do której zał±cznikiem będzie folder informacyjny o inicjatywie, jej uczestnikach i osobach wspieraj±cych realizowany przez wspomniane grupy projekt integracji poprzez wspólne ¶piewanie.
     Opiekunka grupy "Cud"  - Pani Małgorzata Mikołajek - tak relacjonuje to, co działo się w Szczyrzycu: "Wyjeżdżaj±c z Kierlikówki żegnał nas deszcz. Szczyrzyc przywitał nas słoneczna pogod±. Mimo niskiej temperatury nasze serca były rozgrzane emocjami zwi±zanymi z nagraniem i prac± z profesjonalnymi akustykami. Od 14:00 zaczęła się próba i przygotowania. Pogoda zaczęła się psuć. Godzina 16:00 - powraca słońce i energia, która gdzie¶ sie wypaliła po 2 godzinach prób. Rozpoczynamy spotkanie. Wspaniała publiczno¶ć, w¶ród której s± też nasze rodziny i znajomi, chętnie doł±cza do ¶piewu - wspólnie chwalimy Pana. W miejsce niepokoju pojawia się rado¶ć wspólnotowego spotkania. O złej pogodzie przypomina tylko wiatr, który "¶piewa" do mikrofonów i burzy nam fryzury. Dziękujemy za ludzi dobrej woli, którzy wspomogli nas duchowo i finansowo".   

FOTOREPORTAŻ

Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r. Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.
Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r. Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.
Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r. Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.
Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r. Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.
Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r. Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.
Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r. Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.
Koncert "Poł±czeni ¶piewajmy Panu" - Szczyrzyc - 26.06.2011 r.

Realizację tego projektu można także wesprzeć finansowo, wpłacaj±c dowolny datek na następuj±ce konto:
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA ŁAPANÓW
Nr konta: 43 8591 0007 0120 0370 2059 0003
Tytuł przelewu: "Poł±czeni ¶piewamy Panu"

wstecz