Widok na zbiorniki wyrównawcze w Kamionnej.

WODOCIĄGOWANIE GMINY TRZCIANA - ETAP DRUGI

   Wodociągowanie gminy Trzciana - to obecnie największa inwestycja realizowana na terenie gminy. Zakończył się etap pierwszy, obecnie - od maja2010 roku  realizowany jest etap drugi tj. budowa sieci wodociągowej. Prace wykonuje Firma "Drog-Bud" z Łapanowa, która wygrała przetarg, ogłoszony przez gminę 2 kwietnia 2010 r. Ma za zadanie wybudować sieć wodociągową w Kierlikówce, Ujeździe, Rdzawie, Kamionnej i części Trzciany. To w sumie około 40 km rur o różnych przekrojach (najwięcej, bo aż 23 km to rury o średnicy 110 mm) oraz studzienki przepływowe i redukcyjne. Woda zostanie doprowadzona do 355 domostw, ale ostatni odcinek tj. przyłącze muszą sfinansować sobie sami użytkownicy wodociągu.
    Na ukończeniu są także prace przy ujęciu wody i budowie zbiorników wyrównawczych. Wartość prac w drugim etapie to ponad 7 mln zł. Koszty pokryte będą ze środków unijnych (PROW) oraz własnych gminy (w proporcji: dotacja 75 %, gmina 25%). Zadanie ma zostać ukończone przed końcem października 2010 roku. Za jakość robót odpowiadają: kierownik budowy Józef Sułowski oraz inspektor nadzoru Jan Mań.
    Kapryśna pogoda, a zwłaszcza częste i mocne opady deszczu utrudniają prowadzenie prac, ale - jak twierdzi Stanisław Kowalczyk z Urzędu Gminy w Trzcianie, nie ma zagrożenia dla terminowego zakończenia prac. Lokalne społeczności w sołectwach, w których buduje się wodociąg zastanawiają się na sposobem finansowania budowy przyłączy do domów, których długość jest różna i wynosi od kilku do około 100 metrów. Będzie jeszcze trzeci etap wodociągowania, w którym m. in. sieć doprowadzona zostanie do Łąkty Dolnej. 
    Wartość prac w drugim etapie to ponad 7 mln zł. Koszty pokryte będą ze środków unijnych (PROW) oraz własnych gminy (w proporcji: dotacja 75 %, gmina 25%). Po zakończeniu całości zadania woda zostanie doprowadzona do około 90% gospodarstw.
   Gmina Trzciana nadal prowadzi działania związane z kanalizacją gminy. Został już złożony wniosek do MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Właśnie nadeszła dobr ainformacja. Trzciana otrzymała najwyższą ocenę strategiczną i otrzyma na kanalizację  dotację unijną w wysokości 8 mln zł. W tych miejscach, gdzie nie może dotrzeć kanalizacja (np. w części Kamionnej) trwa budowa oczyszczalni przydomowych z filtrem roślinnym - wg technologii opracowanej w Instytucie Ekologii Stosowanej.

Budowa ujęcia wody.  Prace przy budowie ujęcia wody.
Prace przy budowie ujęcia wody.
Ostatnie prace przy zbiornikach wyrównawczych. Ostatnie prace przy zbiornikach wyrównawczych.
Ostatnie prace przy zbiornikach wyrównawczych.
Prace przy budowie sieci wodociągowej Prace przy budowie sieci wodociągowej
Prace przy budowie sieci wodociągowej na terenie Kamionnej.

[wstecz]