W PSP W KAMIONNEJ WSPOMINALI ZMARŁEGO PAPIEŻA

    Dnia 7 kwietnia 2005 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kamionnej odbyła się uroczysta akademia dla uczczenia Śp. Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyła w niej także pani Stanisława Usarzowa, długoletnia nauczycielka w szkole w Kamionnej, która uczyła w szkole w Niegowici, gdy katechetą był tam ksiądz Karol Wojtyła, jako wikariusz na pierwszej parafii
czasu swego kapłaństwa.
    Młodzież wysłuchała świadectwa pani Usarzowej odnoszącego się do czasu pracy nauczycielskiej z księdzem Karolem Wojtyłą w Niegowici. Rozważano także nauczanie Ojca Świętego z czasu pierwszej i ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Modlitwie i czytaniu fragmentów papieskich wystąpień towarzyszyły pieśni religijne, wśród których nie mogło zabraknąć "Barki" - ulubionej pieśni Jana Pawła II.

     Na okoliczność tego wydarzenia jakim jest śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II - ku pamięci Jego Osoby - godnej chwały ołtarzy, posadzono przy szkole 27 ozdobnych krzewów. - 27 lat temu Bóg powołał Go na najwyższy urząd w Kościele. Teraz zabrał Go do Siebie. Pokój Tobie - umiłowany Ojcze Święty - powiedział Ks. Proboszcz Adam Bajorek, wyrażając tymi słowami uczucia wszystkich zebranych.

[wstecz]